028.6683.8400

0853.00.66.88

028.6683.8400

0968.130.073

028.6683.8400

092.112.6300

028.6683.8400

0973.236.970

 

Chính Sách Hoàn Hủy Tour

Chính sách hoàn - hủy hợp đồng sẽ phân theo 2 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Hủy từ phía Công ty Du Lịch Hải Sơn Việt. Nếu chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng đã ký kết với quý khách dẫn tới phải hủy bỏ bợp đồng, chúng tôi có trách nhiệm phải thông báo với quý khách biết và hoàn lại khoản thanh toán trước đó quý khách đã đặt cọc. Hình thức hoàn tiền là chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo hủy.

- Trường hợp 2: Hủy/giảm số lượng từ quý khách. Trường hợp quý khách hủy hợp đồng hoặc giảm số lượng sẽ được tính như sau:

+ Hủy trong khoảng thời gian từ sau khi ký hợp đồng đến trước ngày đi 7 ngày, phí hủy 20% trên tổng giá trị hợp đồng.

+ Hủy trước ngày đi 3-6 ngày: phí hủy là 50% giá trị hợp đồng.

+ Hủy trước ngày khởi hành 2 ngày: phí hủy là 90% giá trị hợp đồng.

+ Hủy trước ngày khởi hành 1 ngày charge phí 100% giá trị hợp đồng.

+ Giảm trong khoảng thời gian từ sau khi ký hợp đồng đến trước ngày đi 7 ngày, charge phí 30% những người không đi.

Giảm trước ngày đi 3-6 ngày: charge phí là 60% những người không đi.

Giảm trước ngày khởi hành 1-2 ngày: charge phí là 90% những người không đi.

Giảm trong ngày khởi hành charge phí 100% những người không đi.

+ Trường hợp trong các tour có liên quan đến máy bay, tàu cao tốc, nếu quý khách tới trễ coi như quý khách hủy tour ngay trong ngày khởi hành, quý khách phải chịu 100% phí hủy tour và 100% vé máy bay, vé tàu. Nếu quý khách tiếp tục chuyến đi, thì chi phí phát sinh thêm như mua vé máy bay, vé tàu quý khách chịu mua mới 100%.

Trong trường hợp hợp đồng bị hủy do 1 trong 2 bên nhưng do nguyên nhân đến từ các trường hợp bất khả kháng thì các bên không có trách nhiệm phải bồi thường theo chính sách hoàn hủy.

Admin Cập Nhật 07:36 2021/01/04